VVE Materiaal Container een feit…

Hartelijk dank aan de heren Sharief, Sjaak, Glenn, Bhola, Loeloe en Henk die in de regen onze VVE materiaal container hebben opgezet.