Samenwerking

Samenwerking VV’s en VogelClubs in NL
Na het afwerken van de lokale competities worden de andere steden (Amsterdam en Den Haag) uitgenodigd voor vriendschappelijke (1-daagse) wedstrijden of toernooien.
Uiteraard gaan wij ook, op uitnodiging van een andere vereniging, op bezoek om zoveel als mogelijk de georganiseerde wedstrijden te winnen. We hebben ook diverse samenwerkingsafspraken met diverse Nederlandse VogelClubs/ -Verenigingen.

Samenwerking Surinaamse Vogelbond (SR)
In goed overleg is in 2006 besloten om (wedstrijd)data met elkander uit te wisselen, om zodoende de sport internationaal meer aanzien te geven.
Samenwerking overeenkomst tussen NL en SU