Organisatie


Contributie

Verzoek aan alle leden om het contributie bedrag (€40,- per jaar) zoveel als mogelijk via de bank over te schrijven. Onze bank gegevens vindt u hier.
Conform het huisreglement dient contributie voor 01 mei van elk jaar te zijn voldaan. Bij niet tijdig voldoen zal er een boete worden opgelegd van € 5,00 boven op het contributiebedrag.


Samenwerking VV’s en VogelClubs in NL
Na het afwerken van de lokale competities worden de andere steden (Amsterdam en Den Haag) uitgenodigd voor vriendschappelijke (1-daagse) wedstrijden of toernooien.
Uiteraard gaan wij ook, op uitnodiging van een andere vereniging, op bezoek om zoveel als mogelijk de georganiseerde wedstrijden te winnen. We hebben ook diverse samenwerkingsafspraken met diverse Nederlandse VogelClubs/ -Verenigingen.

Samenwerking Surinaamse Vogelbond (SR)
In goed overleg is in 2006 besloten om (wedstrijd)data met elkander uit te wisselen, om zodoende de sport internationaal meer aanzien te geven.
Samenwerking overeenkomst tussen NL en SU