Organisatie


Contributie

Verzoek aan alle leden om het contributie bedrag (€35,- per jaar) zoveel als mogelijk via de bank over te schrijven. Onze bank gegevens vindt u hier.
Conform het huisreglement dient contributie voor 01 mei van elk jaar te zijn voldaan. Bij niet tijdig voldoen zal er een boete worden opgelegd van € 5,00 boven op het contributiebedrag.